Algemene voorwaarden

Het is vanzelfsprekend dat A28-rijopleidingen rechtvaardig en oprecht met haar leerlingen omgaat! Toch hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld om een prettige en efficiënte samenwerking tot stand te brengen.

 

Richtlijnen voor A28-rijopleidingen;

1. A28-rijopleidingen is bij wet verplicht om met erkende rijinstructeurs te werken, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen en in bezit zijn van een WRM pas.

2. A28-rijopleidingen zorgt dat er een eerlijke keuze is voor de leerling om zoveel mogelijk opgeleid te worden door de zelfde instructeur indien dit gewenst is.

3. A28-rijopleidingen garandeert dat aanvragen van een tussentijdse toets of praktijkexamen niet langer duurt dan uiterlijk 7 dagen als aan alle voorwaarden is voldaan. De voorwaarden voor de leerling worden voor de aanvraag aan de leerling overgebracht door de rijinstructeur.

4. A28-rijopleidingen garandeert de tijdsduur van 60 minuten voor een rijles en dat deze altijd het doel dient van het geven van rijles.

5. Je kunt ervan uitgaan dat A28-rijopleidingen iedereen in zijn of haar waarde laat en met respect met iedereen om gaat.

6. A28-rijopleidingen is verantwoordelijk om op tijd op de gemaakte afspraak te komen. Lukt die niet krijg jij de tijd terug die wij te laat zijn.

7. Bij sneeuwval wordt er door ons bepaald of een rijles wel of niet doorgaat. Vinden wij dat er niet gereden kan worden wordt je rijles kosteloos afgezegd.

8. Bij overmacht, door ziekte of een defect aan de lesauto is het mogelijk dat wij de rijles moeten afzeggen. Dit proberen wij natuurlijk tot een minimum te beperken door goed en tijdig onderhoud en preventieve maatregelen op tijd te plannen.


Richtlijnen voor de leerling;

9. Een leerling kan tot 24 uur van te voren een rijles kosteloos afzeggen. Ben je 10 minuten later geef dit dan op tijd door. Deze tijd kunnen wij nog wachten voordat de andere leerling weer teruggebracht moet worden. Na deze tijd wordt de rijles gezien als niet nagekomen en wordt deze volledig in rekening gebracht.

10. A28-rijopleidingen mag er vanuit gaan dat de leerling zelf naar de lesauto komt en zich meld, zodat de instructeur de lesauto niet achter hoeft te laten met een andere leerling. Als het mogelijk is proberen wij natuurlijk wel contact te krijgen, maar dit is geen verplichting.

11. De leerling mag eventuele medische klachten, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid om een motorvoertuig te mogen besturen, op tijd doorgeven aan instructeur. Doet de leerling dat niet, is A28-rijopleidigen niet verantwoordelijk voor vertraging van de opleiding of onnodige kosten. 

12. De leerling is verplicht te melden als er sprake is van een rijontzegging bij het volgen van een rijles. Indien de leerling dit nalaat te vermelden, kan A28-rijopleidingen niet aansprakelijk worden gesteld voor overbodige kosten. Hieruit voort vloeiende kosten voor de rijschool zoals, onverzekerde delen of boetes worden direct geclaimd bij de leerling.

 

Betalen.

13. Bij het betalen per rijles wordt er een betalingsverzoek naar je toegestuurd ruim voor dat de rijles begint. Aan het begin van de les wordt de betaling gecontroleerd. Als deze dan niet voldaan is, is het mogelijk dit alsnog te doen. Lukt dit niet, dan gaat de rijles niet door en wordt rijles wel in rekening gebracht. Voor een volgende les moeten beide rijlessen betaald zijn voor aanvang van de tweede les. Lukt dat niet, brengen beide lessen in rekening en wordt je ,voor je eigen bestwil, op een pauze van 6 maanden gezet.

14. Voordeelpakketten kunnen in één keer of in termijnen betaald worden. Is er voor een termijn betaling gekozen zit er een voorwaarde op het aantal rijlessen dat per week of per 2 week gevolgd kan worden. Mocht dit veranderen, volgen de facturen niet meer per maand maar per 4 rijlessen elkaar op.

15. Mocht je binnen je voordeelpakket slagen voordat de rijlessen in dat pakket op zijn, worden deze aan het eind van je rijopleiding verrekend.

16. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en tikfouten.


Tussentijdse toets en Rijexamen.

17. Als de theorie is behaald worden in overleg de tussentijdse toets en het rijexamen aangevraagd. De leerling krijgt de gelegenheid door te geven wanneer deze niet kan. Na reservering van één van beide, zijn deze niet kosteloos te annuleren of te verplaatsen.

18. A28-rijopleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitgestelde examens door het CBR ten gevolge van sneeuwval, gladheid en andere onvoorziene omstandigheden.

19. A28-rijopleidingen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en zal de leerling hiervan op de hoogte stellen.