Privacyverklaring

A28-rijopleidingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

A28-rijopleidingen
Ketellapperstraat 13
9403 VS Assen
kvk 04074107
info@a28-rijopleidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
A28-rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt
(Denk aan het doorgeven van een ander ophaal adres)

Locatie gegevens.
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
Internetbrowser en apparaat type

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@a28-rijopleidingen, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Gegevens over uw gezondheid.
Wij verwerken geen gegevens over gezondheid. Wel kan het gewenst zijn op de hoogte te zijn van een stoornis of aandoening waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het geven van rijles. Deze informatie wordt nooit gekoppeld aan uw naw gegevens en moet u zelf de instructeur van op de hoogte stellen.

A28-rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Het begeleiden en uitvoeren van een rijopleiding;
Het afhandelen van de betaling;
Het bellen, mailen, sms-en of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Om uw gedrag op de website te meten voor verbetering van de website, producten, diensten en gebruikerservaringen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens.
A28-rijopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de termijnen zoals deze bij de wet is bepaald. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.
A28-rijopleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. A28-rijopleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
A28-rijopleidingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij het eerste bezoek van de website wordt gevraagd om een cookies te accepteren. Doet u dit, dan wordt er kleine tekstbestanden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Ook worden cookies gebruikt om de website goed te laten werken op alle toestellen en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hiervoor de volgende website: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A28-rijopleidingen en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@a28-rijopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. A28-rijopleidingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.
A28-rijopleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@a28-rijopleidingen.nl.