Disclaimer

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A28-rijopleidingen is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij A28-rijopleidingen.

 

Garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een claim te rechtvaardigen.

A28-rijopleidingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. A28-rijopleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die verkregen wordt door doorverwijzingen op deze website.

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.